Główne wyzwania dla współpracy transgranicznej tematem drugiego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu

08.09.2021

Podczas drugiego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu, 8 września odbył się panel dyskusyjny pt. „Współpraca transgraniczna motorem rozwoju regionu - Forum Polsko-Czeskie” z udziałem Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, a także Wojciecha Dobrołowicza, burmistrza Bogatyni. Stronę czeską reprezentowali Miroslav Vlasák, zastępca dyrektora EUWT NOVUM oraz Petr Machej, członek zarządu Okręgowej Izby Gospodarczej w Karvinie. 

Debata dotyczyła m.in. przyszłości regionów przygranicznych z uwagi na wspólną długoletnią  tradycję związaną z rozwojem sektora wydobywczego i energetycznego, a także transformacji energetycznej tych regionów. Wydarzenie to stanowiło kolejne spotkanie na temat współpracy transgranicznej po debacie „Wspólna przyszłość regionów górniczych położonych w trójstyku granic PL-CZ-DE. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko”, zorganizowanej w lipcu br. z inicjatywy PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

https://trimarium.pl/prezes-pge-podsycanie-sporu-wokol-kopalni-turow-nie-sluzy-niczemu-dobremu/