PGE: w Bogatyni o przyszłości regionów górniczych – trójstronna debata we współpracy z samorządami

07.07.2021

W piątek 9 lipca 2021 r. w Bogatyni odbędzie się debata „Wspólna przyszłość regionów górniczych położonych w trójstyku granic PL-CZ-DE. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko”, organizowana z inicjatywy PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Jej uczestnicy będą rozmawiać o wspólnych wyzwaniach, jakie czekają samorządy i lokalne społeczności tych regionów w obliczu transformacji energetycznej.

Transformacja energetyczna i związane z nią zakończenie eksploatacji kopalni węgla brunatnego rodzi kolejne pytania, dotyczące przyszłości obszaru położonego u styku granic Polski, Czech i Niemiec. Region, w ogromnej mierze związany z przemysłem wydobywczym, staje w obliczu ogromnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Tym bardziej, że w bliskim otoczeniu Turowa funkcjonuje 9 kopalni odkrywkowych węgla brunatnego – 5 na terenie Czech i 4 w Niemczech. O perspektywach dla samorządów i lokalnych mieszkańców, a także potencjale współpracy regionów w tych procesach, będą rozmawiali uczestnicy debaty organizowanej przez PGE Polską Grupę Energetyczną: „Wspólna przyszłość regionów górniczych położonych w trójstyku granic PL-CZ-DE. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko”.

Transformacja energetyczna w sposób szczególny wpłynie na życie dziesiątek tysięcy osób - pracowników przemysłu wydobywczego oraz energetyki węglowej, ich rodzin i mieszkańców regionu. Wierzymy, że ze wsparciem lokalnych samorządów uda się zbudować platformę współpracy i stworzyć ponadnarodowe rozwiązania w obszarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Od tego zależy wspólna przyszłość dla regionu trójstyku granic – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

Debata, którą poprowadzi prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski, odbędzie się w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. Wezmą w niej udział samorządowcy i eksperci z dziedziny energetyki z Polski, Czech i Niemiec. 

Społeczności zamieszkujące region trójstyku granic, związane ze sobą wyjątkową wspólnotą doświadczeń, powinny odegrać kluczową rolę w jego transformacji. Jesteśmy przekonani, że  rolą samorządowców, jako bezpośrednich przedstawicieli lokalnej społeczności, jest odpowiedzialne budowanie przyszłości dla nich oraz otoczenia, w którym żyją i pracują. Udział w zbliżającej się debacie jest ważnym krokiem w kierunku sprawiedliwej transformacji dla  mieszkańców i lokalnej gospodarki – mówi Piotr Roman, Prezydent Miasta Bolesławiec, prezes Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

Uczestnicy debaty wezmą udział w dwóch panelach – pierwszym, poświęconym transgranicznej współpracy gospodarczo-środowiskowej, oraz drugim, omawiającym temat zagospodarowania kapitału ludzkiego w regionie przechodzącym transformację. Obu panelom towarzyszyć będzie sesja pytań i odpowiedzi. Debata będzie transmitowana na kanale Facebook Grupy PGE.
 

Dokumenty do pobrania: