Aktualności

20.12.2020

Kopalnia i elektrownia funkcjonują zgodnie z prawem

  • 20 marca 2020 r. Minister Klimatu wydał decyzję o przedłużeniu koncesji na wydobywanie węgla brunatnego w Kopalni Turów.
  • Kopalnia będzie prowadziła swoją działalność górniczą na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w koncesji z 27 kwietnia 1994 r.
  • Decyzja z dnia 20 marca 2020 r. pozwoli kontynuować pracę kompleksu przez najbliższe 6 lat.
  • PGE GiEK równolegle prowadzi działania zmierzające do uzyskania koncesji pozwalającej zapewnić dostawy surowca do produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Turów na kolejne 25 lat, czyli do momentu wyczerpania złoża i zakończenia eksploatacji turoszowskiej elektrowni.
  • Otrzymanie koncesji na kolejne lata zagwarantuje dostawy prądu do ponad 3 milionów gospodarstw domowych do 2044 roku.
Czytaj więcej
30.11.2020

Kompleks Turów

Kompleks Turów to elektrownia oraz kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego. Ulokowane są w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego u zbiegu granic trzech państw: Niemiec, Czech i Polski. Oba przedsiębiorstwa należą do Grupy Kapitałowej PGE i stanowią oddziały spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Są istotnym elementem polskiego systemu elektroenergetycznego, mającym wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz stabilne dostawy prądu. Odpowiadają za 5% krajowej produkcji energii. Kopalnia i elektrownia to także jedne z najważniejszych i największych zakładów przemysłowych w tej części Dolnego Śląska oraz  największy pracodawca w regionie.

Czytaj więcej