Aktualności

30.11.2020

Kompleks Turów

Kompleks Turów to elektrownia oraz kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego. Ulokowane są w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego u zbiegu granic trzech państw: Niemiec, Czech i Polski. Oba przedsiębiorstwa należą do Grupy Kapitałowej PGE i stanowią oddziały spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Są istotnym elementem polskiego systemu elektroenergetycznego, mającym wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz stabilne dostawy prądu. Odpowiadają za 5% krajowej produkcji energii. Kopalnia i elektrownia to także jedne z najważniejszych i największych zakładów przemysłowych w tej części Dolnego Śląska oraz  największy pracodawca w regionie.

Czytaj więcej