5 % tuzemské energie proudí z Turowa

Komplex Turów je podstatným prvkem elektroenergetického systému, který pomáhá zajistit energetickou bezpečnost Polska a zaručit stabilní dodávky el. proudu. Důl a Elektrárna Turów odpovídají za cca 5 % tuzemské produkce energie dodávají proud do cca 2,3 milionů domácností.

Elektrárna, která zde pracuje nepřetržitě od roku 1962, je jedním z největších výrobců elektrické energie v Polsku. Od začátku její existence patří rovněž mezi největší závody v Dolním Slezsku. V elektrárně se spaluje hnědé uhlí dodávané z nedalekého Hnědouhelného dolu Turów. V současné době vyrábí v této elektrárně proud šest energetických bloků, které po komplexní modernizaci byly zprovozňovány v letech 1998 – 2004. V roce 2015 byla v Elektrárně Turów zahájena výstavba nového energetického bloku o hrubém výkonu 496 MW. Po jejím ukončení v roce 2021 nahradí tři nejstarší vyřazené bloky.

Nový blok bude moderní jednotka. Při realizaci investice byla aplikována nejlepší technologická řešení, která zaručí vysoce účinnou výrobu energie a umožní úplné a efektivní využití ložisek hnědého uhlí při zachování všech ekologických standardů. Nový blok bude splňovat přísné unijní požadavky na ochranu životního prostředí. Po jejich spuštění bude mít Elektrárna Turów výkon asi 2 000 MW.

V současné podobě je Elektrárna Turów schopna dodávat elektřinu do cca 2,3 mil. domácností. Po ukončení výstavby bude moci turoszowský energetický komplex dodávat elektřinu do dalšího milionu domácností.