Komplex Turów vsadil na neustálý rozvoj a investice do životního prostředí

Důl a Elektrárna Turów vyvíjejí neustálé aktivity, jejichž účelem je snižovat důsledky negativního působení na životní prostředí, plněním požadavků BAT a investováním do modernizace a nových technologií.  Jaké konkrétní aktivity jsou vyvíjeny?

  • Je to program modernizace tří energetických bloků elektrárny realizovaný v roce 2024. Tato velká investice v hodnotě asi 800 mil. polských zlotých slouží k adaptací instalací unijním emisním normám uvedeným v požadavcích BAT. Výsledkem probíhající modernizace je podstatný pokles emisí: oxidu dusnatého ze 190 na 175 mg/Nm3, oxidu siřičitého ze 400 na 180 mg/Nm3 a prachu z 50 na 10 mg/Nm3. Projekt je nyní v konečné fázi realizace. Bude ukončen před splněním požadavků BAT, tudíž před 21. srpnem 2021.
  • V elektrárně probíhá stavba moderního energetického bloku o výkonu 496 MW, který nahradí tři vyřazené jednotky starší generace. Investice v hodnotě asi 4,2 mld. polských zlotých je v konečné fázi realizace. Nový blok bude splňovat přísné normy ochrany životního prostředí, přísné emisní normy vyplývající z požadavků BAT, které předpokládají aplikaci nejekologičtějších dostupných technologií.
  • Rekultivace  vytěžených oblastí, zejména vrchu u Dolu Turów, s pestrou faunou i flórou, se vzácnými a ohroženými druhy. Na odvališti rekultivovaném v roce 2008 důl vysázel cca 22 mil. stromů. Území, kde se nachází odvaliště, bylo předáno Státním lesům. Vnější odvaliště stanoví lesní komplex, cenný pro obec Bogatynia. Dokonale zapadá do hornatého okolí Žitavského výběžku, který je mj. součástí Jizerských hor.

Již 14 let probíhá rekultivace vnitřního odvaliště dolu. Podle přijatého plánu vznikne v této oblasti obrovské jezero s vodní plochou asi 2000 ha a hloubkou asi 140 m. Turoszowské jezero nebude první nádrž vytvořená na místě dnešního povrchové těžby. V Německu, v okolí nedalekého Görlitzu již několik let funguje jezero Berzdorfer See, které vzniklo na místě bývalého povrchového hnědouhelného dolu.

 

Rekultivace území po těžbě uhlí je dlouhodobým procesem, který vyžaduje profesionální přípravu a plán. Lesničtí odborníci a ekologové potvrzují, že dolem rekultivované území tvoří integrální součást celého ekosystému, který se ničím neliší od přírodních ekosystémů.