Největší zaměstnavatel v regionu

Komplex dolu a elektrárny v Turowě je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu a v celém Dolnoslezském vojvodství. Hnědouhelný důl Turów zaměstnává téměř 2400 lidí a Elektrárna Turów více než 1200.  K tomu je třeba přičíst 1100 zaměstnanců závislých společností.

V letech 2018 -2020 spolupracoval hnědouhelný důl  Turów asi s 1450 podniky a celkový hrubý obchodní obrat z poskytovaných služeb ve prospěch dolu v období od roku 2018 do III. čtvrtletí 2020 překročil 1 mld. polských zlotých. V tomtéž období spolupracovala Elektrárna Turów asi s 1400 podniky a celkový hrubý obrat z titulu služeb poskytovaných elektrárně v této době překročil částku 5 mld. polských zlotých.

Pracovní úvazky v Dole Turów a Elektrárně Turów, v závislých společnostech a spolupracujících subjektech zajišťuje stabilní příjem pro 60 - 80 tisíc pracovníků, včetně jejich rodinných příslušníků. Likvidace činnosti komplexu Turów, aniž by bylo zajištěno rozložení transformačního programu na jednotlivá léta, by znamenala propad lokálního pracovního trhu,  obrovský nárůst nezaměstnanosti a bankrot stovek firem.

 

Důl a Elektrárna Turów jsou velkými a stabilními plátci daní a jiných veřejnoprávních odvodů jak do státního rozpočtu, tak do rozpočtů místních samospráv, z čehož je pak financován rozvoj regionu a což umožňuje realizovat investice a iniciativy pro obyvatele regionu.

Dále uvádíme seznam odvodů a plateb za rok 2019.

Elektrárna Turów

  • Daňové odvody a poplatky odváděné místním obcím a a okresu v roce 2019 (Bogatynia, Zgorzelec, Sulików) činily celkem více než 41 mil. PLN.
  • Poplatky odváděné úřadům a do ministerstev v roce 2019 činily celkem téměř 7 mil. PLN.

Důl Turów

  • Daňové odvody a poplatky odváděné místním obcím a a okresu v roce 2019 (Bogatynia, Zgorzelec) činily celkem více než 84 mil. PLN.
  • Poplatky odváděné úřadům a do ministerstev v roce 2019 činily celkem  více než 21 mil. PLN.

Podpora rozvoje vzdělávání v regionu

Komplexy plní rovněž důležitou roli v systému odborného školství a vzdělávání.

Elektrárna Turów:

  • Spolupracuje s místními středními školami při podpoře rozvoje odborného školství.
    Patronátní ročníky PGE fungují ve dvou odborných školách v okrese Zgorzelec: ve Sdružení odborných škol v Bogatyni, Sdružení odborných škol a lyceálních škol ve Zgorzelci. Patronát PGE zahrnuje ty ročníky, které se vzdělávají v profesích technik - mechatronik a technik - elektrikář. Pro mnohé je organizována odborná praxe a odborné stáže. Vynikající učni a studenti dostávají stipendia.
  • Mimo spolupráci se školami, s nimiž jsou uzavřeny dohody, elektrárna organizuje rovněž praxi a stáže pro učně a studenty jiných místních skol. Obory organizované praxe jsou velmi různorodé, mj. biotechnologie, mechatronika, mechanika a stavba strojů, automatika a robotika, logistika, ochrana životního prostředí, správa a výrobní inženýrství, interní bezpečnost, chemie.

Důl Turów:

  • Průměrně kolem 20 vysokoškolských studentů ročně zde nabývá zkušenosti při plnění odborné praxe. Obory této praxe byly velmi různorodé, mj. mechanika, elektronika, logistika, ochrana životního prostředí.
  • Důl organizuje pravidelně každý rok praxe pro 4 - 5členné skupiny studentů Geoinženýrské, geologické a báňské fakulty Vratislavského vysokého učení technického.