Partner místní komunity

Kromě své základní činnosti uskutečňuje PGE GiEK řadu aktivit v oblasti odpovědnosti  podnikatelů vůči společnosti podporou lokálních iniciativ a vytvářením podmínek pro pořádání kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí v regionu. Důl i elektrárna proto aktivně reaguje na potřeby občanů, které sdílejí místní samosprávy a mimovládní organizace.

Finanční prostředky, které v jako jsou jako dary předávány subjektům okresu Zgorzelec, byly určeny mj. na nákup protipožárního vybavení pro hasiče v Zawidowě nebo motočerpadla pro hasiče v Bierné, na nákup počítačů pro počítačovou pracovnu a studovnu ve Střední všeobecně vzdělávací škole Zgorzelec nebo pro organizaci nejrůznějších pobytů dětí a mládeže.

Důl a elektrárna podpořily v rámci projektu mj. organizaci 13. mezinárodního festivalu zpěváků v pokročilejším věku pod názvem Zpívající senioři, sportovních soutěží amatérských skupin ze zgorzeleckého regionu, mj. Turnaj trojmezí ve sportovním bridži, či 12. sportovní olympiádu dětí v předškolním věku, jakož i organizaci lokálních slavností, veselic a koncertů.

Komplex se aktivně zapojil do boje s pandemií COVID-19. Elektrárna a důl zakoupily pro domy sociální pomoci, policii, hasiče nezbytné osobní ochranné pomůcky.

Ve spolupráci s PGE, Ministerstvem státních aktiv a Ministerstvem zdravotnictví byly rovněž předány dary pro zdravotní střediska působící v nejbližším okolí Elektrárny a Dolu Turów: pro Multifunkční nemocnici – samostatné zdravotní středisko v Zgorzelci, samostatné zdravotní středisko v Bogatyni, neveřejné zdravotní středisko – Lužické zdravotní centrum v Lubani a 4. Vojenskou kliniku s poliklinikou – samostatné zdravotní středisko ve Vratislavi.

Elektrárna a Důl Turów se zapojily do podpory těchto programů:

  • „Lasy Pełne Energii” – každoroční akce ve spolupráci s nadací PGE, školní mládeží a lesními úřady – celkem bylo vysázeno 26 mil. stromů a keřů
  • Program korporátního dobrovolnictví PGE pomáháme  - v obci Turów dobrovolníci realizovali několik projektů, mj. ve spolupráci s Útulkem pro malá zvířata w Dłużyně Górné, integračním oddělením Kulturního střediska v Bogatyni, starostenství Jasna Góra nebo nebo sdružením „Amazonki“ v Bogatyni. Jedním z projektů byl „LEDszkole” realizovaný ve Veřejné mateřské škole č. 3 s integračními odděleními v Bogatyni.
  • Energetický bágl – akce spočívající na financování školních souprav pro děti ze sociálně vyloučených rodin. Celkem bylo v rámci této akce předáno 544 takových báglů vybavených školními pomůckami.
  • Divadelní hra „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni” - v mateřských školách a základních školách okresu Zgorzelec, kde hrdinové této hry, Pstryk a Bzik, předávají nejmladším dětem  informace, jak bezpečně využívat elektrické přístroje, a základní poznatky o energii.