Zásady ochrany osobních údajů a cookies

I. Všeobecné podmínky

 1. Tyto zásady ochrany osobních údajů informují o osobních údajích uživatelů servisu („Uživatelé”), který se nachází na www.pgegiek.pl, dále jen „Servis“ nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).
 2. Správcem osobních údajů Uživatelů Servisu („SOÚ”) je PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ze sídlem w Bełchatowě (97-400), ulice Węglowa 5. 
 3. Obsah webových stránek Servisu je majetkem správce údajů a je právně chráněn.
 4. Webový servis má informační charakter. PGE Górnictwo a Energetyka Konwencjonalna S.A. vyvíjí velké úsilí k tomu, aby zveřejňované údaje byly co možná nejkompletnější a aktuální.
 5. Pro využívání Servisu Uživatel potřebuje počítač nebo zařízení s nainstalovaným softwarem umožňujícím prohlížet webové stránky a s přístupem do Internetu. Servis může být využíván prostřednictvím nejpopulárnějších webových prohlížečů.
 6. Správce prohlašuje, že webové stránky Servisu neobsahují údaje, které by omezovaly práva třetích osob nebo narušovaly platné právní předpisy, zejména pak neobsahují žádné informace, které by ohrožovaly soukromí nebo bezpečnost jakýchkoli osob, které by obsahovaly nelegální aktivity nebo urážlivé jednání, které by byly hrozbou nebo byly neslušné, hanobící nebo ostouzející, které by podněcovaly projevy rasismu, pronásledování z etnických, kulturních nebo náboženských důvodů, které by propagovaly nebo nějak napomáhaly trestné činnosti porušující práva třetích osob, včetně práva k duševnímu vlastnictví nebo jinou formou porušovaly chráněná osobní práva.
 7. Dodání údajů je dobrovolné, avšak chybějící údaje mohou znemožnit využívání Servisu.

II. Účel sběru dat

Osobní údaje Uživatelů Servisu budou zpracovávány podle čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR. Zpracovávání je nutné pro účely vyplývající z oprávněného zájmu správce k zajištění přístupu k Servisu a jeho využívání, jakož i k umožnění kontaktu se správcem prostřednictvím kontaktního formuláře, který je dostupný na webu Servisu.

III. Právo na přístup

 1. V případech a dle podmínek uvedených ve všeobecně závazných předpisech o ochraně osobních údajů mají Uživatelé právo na přístup ke svým údajům a na jejich kopie, na opravu údajů, na jejich vymazání, omezení jejich zpracovávání nebo mohou vznést námitku proti jejich zpracovávání, mají právo na přenos údajů a právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.
 2. Správce dat si vyhrazuje právo odmítnout vymazat údaje uživatele, pokud je jejich zachování nutné pro uplatňování nároků nebo pokud to vyžadují právní předpisy.

IV. Příjemci údajů

 1. Osobní údaje Uživatelů budou předávány oprávněným institucím a zpracovávajícím subjektům, které poskytují služby ve prospěch správce údajů a jejichž údaje jsou poskytovány.
 2. Osobní údaje nebudou předávány do třetího státu nebo mezinárodní organizaci.
 3. Do osobních údajů shromažďovaných správcem údajů mají přímý přístup pouze oprávnění pracovníci nebo spolupracovníci správce údajů.

V. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Správce údajů prohlašuje, že zpracovává osobní údaje Uživatelů v souladu s GDPR a že využívá technické a organizační prostředky, které umožňují příslušnou ochranu zpracovávaných údajů před hrozícím nebezpečím a zajištění chráněné kategorie dat. Zejména zajišťuje osobní údaje Uživatelů před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, ztrátou nebo poškozením.

VI. Automatizované rozhodování

Sdělujeme, že v rámci zpracování osobních údajů, o kterém byla řeč výše, nebudou činěna rozhodnutí automatizovaně a údaje Uživatelů nebudou profilována ve smyslu GDPR, s vyhrazením bodu VII. níže.

VII. Mechanismus cookies             

 1. Soubory cookies jsou využívány s cílem zajistit správnou činnost Servisu, jsou ukládány během využívání Servisu do počítače Uživatele. Cookies jsou textové soubory, které umožňují, aby server GK PGE správně prezentoval údaje v servisu obsažené. Soubory cookies jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu optimalizace servisu z hlediska výkonu a pro statistické analýzy. Správce údajů neshromažďuje soubory cookies pro účely identifikace Uživatele.
 2. Zapnutí nebo vypnutí obsluhy souborů cookies závisí na konfiguraci prohlížeče a Uživatel je může samostatně upravovat.
 3. Podle platných předpisů má Uživatel právo rozhodovat o rozsahu přístupu k souborům cookies ve svém počítači jejich předchozím výběrem v okně prohlížeče.

      Jak spravovat soubory cookies - instrukce výrobců internetových vyhledávačů:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-informace-ktere-si-weby-ukladaji-do-vaseho

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Safari: https://applenovinky.cz/2020/06/navod-jak-zablokovat-webove-stranky-v-prohlizeci-safari-na-iphonu-a-ipadu/

Opera: https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

 

VIII. Odpovědnost

 1. Tyto zásady ochrany osobních údajů neobsahují žádné informace týkající se služeb nebo zboží jiných subjektů než správce údajů, které jsou uvedeny na stránkách Servisu komerčně, jako hosté, na základě vzájemné služby nebo nesloužící k dosažení obchodního efektu.
 2. Správce údajů neodpovídá za činnosti nebo zanechání činností, v jejichž důsledku zpracovává správce údajů jimi dodané osobní údaje způsobem uvedeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 3. Správce údajů si vyhrazuje právo na změny, zrušení nebo úpravy funkcí nebo vlastností webových stránek Servisu, jakož i za neuskutečnění aktivit, přenosu práv na Servis a všechny právní úkony, které platné zákony umožňují. Žádné z činností, které vykonává správce údajů, nemohou porušovat práva uživatelů.

XI. Kontakt se správcem údajů

Ve věci ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného v PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na email: iod.gieksa@gkpge.pl nebo na adrese sídla uvedeného v bodě I těchto zásad.

X. Změny zásad ochrany osobních údajů

 1. Správce údajů si vyhrazuje právo na provedení změn v zásadách ochrany osobních údajů, pokud to budou vyžadovat právní předpisy nebo změny uvedené v Servise. O příslušných změnách a datu jejich uplatnění správce informuje uživatele, zejména formou zprávy zobrazené na webu Servisu.
 2. Datum, které je uvedeno níže, je datum platnosti Zásad ochrany osobních údajů v poslední verzi.

Datum:     25. května 2018