Zprávy

7/12/21, 2:00 PM

PGE (PES): místní komunity musí být beneficienty spravedlivé transformace – účastníci polsko-česko-německé debaty o budoucnosti uhelných regionů

Definování výzev stojících před samosprávami, nutnost přeshraniční spolupráce a stvoření nové vize pro region a jeho obyvatele. To byly hlavní téma debaty nazvané „Společná budoucnost uhelných regionů nacházejících se v trojmezí hranic PL-CZ-DE. Hospodářství, Občanská společnost, Životní prostředí”, která se konala 9. Července t.r. v Bogatyni z iniciativy PGE Polskiej Grupy Energetycznej (Polské energetické skupiny).

Více
7/7/21, 12:00 PM

PGE: v Bogatyni o budoucnosti hornických regionů – třístranná debata ve spolupráci se samosprávami

V pátek 9. července 2021 se v Bogatyni uskuteční debata „Společná budoucnost hornických regionů ležících na trojmezí PL-CZ-DE. Ekonomika, společnost, životní prostředí“, jejímž iniciátorem je Polská energetická skupina PGE. Účastníci debaty budou hovořit o společných výzvách, jaké čekají samosprávy a místní komunity v těchto regionech tváří v tvář transformaci energetiky.

Více
5/28/21, 2:00 PM

Green Deal, not a Grim Deal!

Okamžité uzavření dolu Turów - o což usiluje česká vláda - namísto přispět ke zlepšení stavu životního prostředí povede ke kolapsu v mnoha směrech: sociálním, ekologickém, finančním a energetickém. Vyvolá katastrofu pro celý polský region, pro nějž důl zajišťuje nezbytnou energii – práci, prostředky na živobytí rodin i proud vyráběný v elektrárně.

Více
3/17/21, 1:00 PM

Nelegální aktivity Greenpeace

17. března do areálu Komplexu Turów nelegálně vtrhli členové organizace Greenpeace a způsobili tímto potíže v provozu těžební společnosti. Na tuto chvíli dodávky eletřiny pro cca. 2,3 milionů polských domácností nejsou ohrožené. Služby PGE GiEK provádí vyhodnocení finanční škody spojené s aktivitou Greenpeace. 

Více
2/25/21, 1:00 PM

Turów Complex strategic for ensuring energy security of Poland

 • The Turów energy complex is responsible for five percent of the country's electricity production and is an important element of the national power system, which plays an important role in ensuring Poland's energy security and a stable electricity supply to millions of households..
 • The immediate closure of the Turów Complex would generate losses to the tune of PLN 13.5 billion. These losses would be the result of, among others, the need to lay off several thousand employees and the obligation to pay severance pay and other benefits, the permanent unprofitable result of both the construction of a new power unit in the Turów power plant and the already implemented environmentally-friendly modernisation works of the existing units, as well as the necessity to terminate power supply agreements with their related financial consequences.
 • The Turów mine operates on the basis of a legally granted concession issued for 6 years by the Minister of Climate on 20 March 2020 in accordance with Polish law.
 • Coal mining at the Turów mine is carried out exclusively in the "Turoszów-Bogatynia" mining area, which was set out in a concession from 1994. In practice, this means that the Turów mine will not expand its mining area beyond the boundaries set out 27 years ago. The actual area of conducted mining activities is less than half of the mining area specified in the 1994 concession.
 • The Turów mine has a valid environmental permit, issued in January 2020 by the Regional Directorate for Environmental Protection, which obliges the Turów mine to apply measures to minimise its environmental impact. These measures were accepted by the Czech Republic and Germany during extensive cross-border consultations, which resulted in the signing of memoranda of agreement by all parties.
 • The closure of the Turów complex without a phased out transformation programme would lead to the collapse of the local labour market and a dramatic rise in unemployment, as well as the bankruptcy of hundreds of local subcontractors.
 • An immediate shutdown of mining activities would also result in serious geotechnical and environmental risks that could lead to an environmental disaster.
Více
12/20/20, 1:00 PM

Důl a elektrárna jsou provozovány oprávněně

 • 20. března 2020 Ministr věcí spojených s klimatem vydal rozhodnutí o prodloužení licence pro těžbu hnědého uhlí v Dole Turów.
 • Důl bude provádět svoji báňskou činnost na území více než polovinu menším než původní oblast uvedená ve staré licenci z roku 27. dubna 1994.
 • Rozhodnutí ze dne 20. března 2020 umožní další činnost komplexu nejbližších šest let.
 • Paralelně PGE GiEK vyvíjí aktivity, jejichž cílem je získat licenci umožňující zajistit dodávky suroviny potřebné k výrobě elektrické energie na dalších 25 let, tedy do vyčerpání ložiska a ukončení provozu turoszowské elektrárny.
 • Licence prodloužená na další období umožní realizovat dodávky proudu do více než tří milionů domácností do roku 2044.
Více