Zprávy

28.02.2024

Důl Turów důsledně naplňuje podmínky rozhodnutí EIA

Důl Turów průběžně plní své povinnosti vyplývající z rozhodnutí EIA, vydaného polským Generálním ředitelstvím pro ŽP, a to realizací řady investic a environmentálních opatření omezujících dopad důlní činnosti na území Polska, Česka a Německa. Na veškerá opatření uložená rozhodnutím EIA bylo doposud vynaloženo cca 56,6 milionu zlotých.

Více
28.02.2024

Již dva roky důl Turów vzorně naplňuje ustanovení česko-polské dohody

Dne 3. února 2024 uplynuly dva roky od podpisu mezivládní dohody mezi Polskou a Českou republikou, která ukončila spor ohledně pokračování těžby v hnědouhelném dole Turów. V současné době důlní společnost důsledně plní její ustanovení podle schváleného harmonogramu.

Více