Green Deal, not a Grim Deal!

28.05.2021

Okamžité uzavření dolu Turów - o což usiluje česká vláda - namísto přispět ke zlepšení stavu životního prostředí povede ke kolapsu v mnoha směrech: sociálním, ekologickém, finančním a energetickém. Vyvolá katastrofu pro celý polský region, pro nějž důl zajišťuje nezbytnou energii – práci, prostředky na živobytí rodin i proud vyráběný v elektrárně.

Hrozba uzavření ze dne na den, která visí nad dolem Turów, představuje nejhorší možný scénář transformace energetiky.

Takto má vypadat Zelená dohoda pro Evropu, která měla být v principu především spravedlivá? 

V souvislosti s možností uzavření dolu Turów hrozí Polsku sociální a ekonomická katastrofa. Takovým situacím mají předcházet unijní programy transformace regionů, jejichž existence je závislá na těžbě a konvenční energetice. Požadavek okamžitého uzavření polského dolu klade otazník nad věrohodností ujištění o evropské solidaritě a spravedlnosti transformace, která je potřebná, ale musí být provedena plánovitě a rozložena v čase.

 

Tisíce Poláků zbaveny prostředků na živobytí 
Apelujeme na seriózní přístup k bezmála 80 tisícům pracovníků a spolupracovníků a jejich rodinám, jejichž život je závislý na existenci dolu a elektrárny. Hrozba, že budou zbaveni prostředků na živobytí, v praxi znamená úpadek celého regionu, jehož obyvatelé nemají žádnou reálnou perspektivu najít v krátké době jinou práci nebo alternativní zdroj příjmů. Desítky tisíc lidí v této části Polska čekají na spravedlivou transformaci podle východisek Zelené dohody pro Evropu. Avšak požadavek, který prosazuje česká vláda, vede k „divoké“ transformaci, která místní komunitu zbavuje nadějí na zajištění jakékoli životní stability.

Vliv na životní prostředí
Důl Turów patří mezi nejmenší v celém regionu, kterému dominují mnohem větší doly a elektrárny působící na území Česka a Německa. Polský důl je obklopen řadou aktivních lomů v sousedních zemích, které jsou lokalizovány sotva pár desítek kilometrů od Turowa, některé z nich dokonce ve vzdálenosti pár set metrů od polských hranic. Je těžko pochopitelné, proč se poměrně malý důl v Turowě stal objektem mezinárodního snažení souseda, vytrvale směřujícího k zastavení těžby, ale pouze na polské straně hranic. 

Ohrožení polské energetické soustavy
Uzavření dolu znamená okamžité vypnutí celého energetického komplexu Turów, který pokrývá až 7 % spotřeby energie v Polsku. Elektrickou energii vyráběnou v Turowě odebírají až 3 miliony domácností. Zastavení těžby a výroby elektrické energie musí logicky otřást polskou energetickou soustavou, která nebude schopna rychle nahradit likvidované výrobní kapacity v Turowě. Spravedlivá transformace evropské energetiky měla zajistit, aby se černé scénáře nedostatku elektrické energie v soustavě nikdy nenaplnily.

Zhroucení regionální ekonomiky
Turošovské ložisko zajišťovalo v poslední době objednávky pro bezmála 3000 dodavatelů a subdodavatelů dolu a elektrárny. Důlně-energetický komplex jen za poslední dva roky uzavřel kontrakty s externími firmami – většinou malými a středními polskými podniky – v hodnotě cca 5,5 mld. polských zlotých. Kromě likvidace odbytového trhu pro tisíce firem působících v okolí Turowa by uzavření dolu způsobilo další ztráty ve výši cca 13,5 mld. polských zlotých. Předběžné odhady ukazují, že právě tuto částku by pohltila mj. nutnost propustit tisíce zaměstnanců, ale také ztráty plynoucí z již vynaložených obrovských nákladů na ekologickou modernizaci uskutečňovanou v posledních letech. Představa likvidace dolu a tím i elektrárny ve skutečnosti znamená promarnění mnohaletého úsilí a gigantických investic podniknutých pro vytvoření možnosti rozložení transformace energetiky v čase. Tento proces je nepochybně potřebný, nemůže však proběhnout za každou cenu, a jistě ne za cenu nezvratné sociální a ekonomické katastrofy na polské straně hranic, jak se o to snaží česká vláda.