Nelegální aktivity Greenpeace

17.03.2021

17. března do areálu Komplexu Turów nelegálně vtrhli členové organizace Greenpeace a způsobili tímto potíže v provozu těžební společnosti. Na tuto chvíli dodávky eletřiny pro cca. 2,3 milionů polských domácností nejsou ohrožené. Služby PGE GiEK provádí vyhodnocení finanční škody spojené s aktivitou Greenpeace. 

Protest Greenpeace v areálu dolu Turów, inspirován m.j. českými aktivisty, souvisí s požadavkem co nejrychlejšího uzavření komplexu Turów, který patří mezi největší a nejdůležitější výrobce elektřiny v Polsku. 

Požadavky Greenpeace jsou nereální. Způsobily by závislost Polska na energii přiváděné ze zahraničí a pro tisíce lidí z turoszowského regionu by znamenaly ztrátu zaměstnání na hodinu. Důl a elektrárna zaměstnávají přímo cca. 5300 lidí. Navíc zaměstnanci dceřiných společností a spolupracujících podniků, i s jejich rodinami, čítají asi 60-80 tisíc lidí. Zrušení působení dolu a elektrárny Turów bez zajištění dlouholetého transformačního programu by znamenalo zhroucení místního pracovního trhu a také dramatický narůst nezaměstnanosti a bankrot stovek společností.

Mělo by se také zdůraznit, že důl Turów je jediný důl v regionu, na který se zaměřují takhle intenzivní útoky ze strany ekologických organizací. V České Republice, ve vzdálenosti asi 85 km od hranice s Polskem, působí doly hnědého uhlí mnohem větší, než je Turów, také v Německu, ve vzdálenosti asi 60 km od hranice z Polskem, v Lužické uhelní pánvi. České doly jsou pětkrát větší než je Turów a německé doly těží skoro desetkrát více uhlí než Polsko. 
V Lužické pánvi Češi provozují čtyři elektrárny, které jsou považované za významné emitenty znečištění do ovzduší. V nejbližší době má být zprovozněn úplně nový povrchový důl v Lužické kotlině.

Skupina PGE ve své nové strategii do roku 2030 s perspektivou do roku 2050 komplexně znázornila stezku energetické transformace. 

Souběžně s prací na strategii pracuje Skupina PGE na transformaci regionů, ve kterých je konvencionální energetika důležitým zaměstnavatelem – k takovým patří i turoszowský energetický komplex. Podle plánů PGE současné těžební a energetické komplexy se stanou místy pro realizaci investic do oblasti obnovitelných energetických zdrojů. PGE bude také aktivně podporovat obyvatelé těchto regionů z hlediska tvoření nových pracovních pozic, rekvalifikace a zahrnutí do stážových programů. Komplex Turów už se nachází na cestě energetické transformace, která souvisí s nutností dekarbonizace výroby. Jde tady ale o evoluční proces.

Z hlediska sociálních a ekonomických otázek, a také energetické bezpečnosti Polska, uzavření dolu Turów ze dne na den by mohlo mít katastrofální následky. Způsobené ztráty v oblasti technologické, obchodní, sociální a environmentální byly původně vyhodnoceny na částku kolem 13,5 mld polských zlatých a vyplývají m.j. 
z ukončení výroby elektřiny, nutnosti zrušení kapacitnách smluv, nákladů na realizovanou modernizaci přizpůsobující energetické instalace závěrům BAT, nerentabilty investic do výstavby moderního energobloku s výkonem 496 MW v elektrárně Turów a nutností zrušení smluv se zaměstnanci komplexu. Dodatečně ukončení provozu komplexu Turów by znamenalo v důsledku nutnost okamžitého zajištění výkopu. Okamžité zrušení těžby by mělo za důsledek také vážná geotechnická a environmentální ohrožení, které by mohly způsobit ekologickou katastrofu.

Důl v Turowě působí na základě zákonně obdrženého povolení uděleného na 6 roků Ministrem Klimatu, 20. března 2020, z souladu s polskými zákony. Důl Turów plánuje pokračovat s těžební činností do 2044 roku, což se časově shodne s ukončením provozu elektrárny Turów. Během snahy dolu Turów o prodloužení těžebního povolení, bylo transparentně a s plnou účastí polské, české a německé strany provedeno jednání týkající se:
•    vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí, s přihlédnutím k opatřením minimalizujícím tento vliv, které skončilo udělením dolu Turów platného rozhodnutí o environmentálních podmínkách pokračování těžby uhlí do roku 2044 
•    přeshraniční jednání ohledně vyhodnocení dopadu záměru, ukončené vzájemně podepsaným protokolem dohodnutým s německou a českou stranou, 
•    strategického vyhodnocení dopadu pro schválení Místního plánu územního rozvoje, 
•    přeshraniční jednání ohledně strategického vyhodnocení dopadu pro Místní plán územního rozvoje.