PGE (PES): místní komunity musí být beneficienty spravedlivé transformace – účastníci polsko-česko-německé debaty o budoucnosti uhelných regionů

12.07.2021

Definování výzev stojících před samosprávami, nutnost přeshraniční spolupráce a stvoření nové vize pro region a jeho obyvatele. To byly hlavní téma debaty nazvané „Společná budoucnost uhelných regionů nacházejících se v trojmezí hranic PL-CZ-DE. Hospodářství, Občanská společnost, Životní prostředí”, která se konala 9. Července t.r. v Bogatyni z iniciativy PGE Polskiej Grupy Energetycznej (Polské energetické skupiny).

Východiskem pro debatu v Bogatyńskim Ośrodku Kultury (Bogatyňském kulturním středisku) byla perspektiva ukončení těžby hnědého uhlí v trojmezí Polska, Česka a Německa. Její účastníci – funkcionáři místních samosprávních celků a odborníci v oblasti energetiky – hovořili o výzvách a šancích pro region, těsně spojený s energetickým a těžebním průmyslem, objímajícím tři sousední státy. Jak při zahájení události připomenul předseda představenstva PGE Polské energetické skupiny Wojciech Dąbrowski, na území regionu dnes funguje více povrchových dolů na hnědé uhlí.

Celkem to je až 10 dolů na hnědé uhlí. Pět na české straně, čtyři na německé straně a jedna na polské straně, tudíž povrchový důl Turów. Zajišťují práci pro 50 tisíc osob. Aby byla energetická transformace spravedlivá, musí být provedená koordinovaně, nemůže to být divoká transformace. Proces modernizace energetiky a klimatická politika nemusí být odtržená od lidí, proto je nezbytné dlouhodobé plánování na základě konkrétních projektů; tvrdých investic a o sociální programy se zajištěným financováním v rámci fondů spravedlivé  transformace  - prohlásil Wojciech Dąbrowski, předseda představenstva PGE Polskiej Grupy Energetycznej (Polské energetické skupiny).

Speciálním hostem debaty, jehož vystoupení předcházelo diskuzi, byl prof. Jerzy Buzek. Bývalý předseda vlády a předseda Evropského parlamentu upozorňoval, že u základů transformace musejí být především potřeby místní komunity. 

Naši obyvatelé chtějí dostupné ceny energie, které se mohou snížit, jestliže využijeme prostředky na transformace. Je potřebné zajistit jim to, co čekají čili stabilní pracovní místa, čisté životní prostředí a bezpečné dodávky zelené energie –  to právě je spravedlivá transformace – řekl Jerzy Buzek, člen Komise průmyslu, výzkumu a energie Evropského parlamentu (ITRE).

Spolupráce přes tři hranice

Hosté debaty byli rozděleni do dvou panelů – účastníci prvního z nich se soustředili na perspektivy hospodářského rozvoje polských, českých a německých uhelných regionů, zvláště v oblasti průmyslu, obnovitelné energie a turistiky. Byly v něm uvedené rovněž příklady transformace uhelných regionů ve Španělsku, Německu nebo Anglie. Jak zdůrazňovali účastníci panelu, klíčová je v tomto případě spolupráce regionálních samosprávních celků, při reálné podpoře Evropské unie. 

Zgorzelecký region s komplexem v Turowie by měl být zahrnutý fondem spravedlivé transformace. V této záležitosti již máme do Evropské odevzdanou podporu předsedy saské vlády s formálním potvrzením a podobnou podporu vyjádřil hejtman Libereckého kraje. Musíme na pomezí vytvořit strategii hospodářských změn. Pracujeme nad strategií pro region – hovoří Cezary Przybylski, maršálek Dolnoslezského vojvodství

Pouze ve vzájemné spolupráci můžeme dobře odpovědět na výzvy transformace. To od nás očekávají obyvatelé, protože vnímají tento příhraniční region jako hornický a to musíme změnit. Fungujeme mezi metropolemi – Berlínem, Vratislaví a Drážďanami. Proto musíme vytvořit společnou identitu s aktivní kulturní a turistickou spoluprací. Nezbytné jsou odpovídající struktury,  které právě vznikají v rámci trojstranné spolupráce – dodal Markus Köhler výkonný ředitel Euroregionu Nisa (DE).

S nimi rovněž souhlasil dr Frank Umbach, ředitel pro výzkum Evropského centra bezpečnosti a zásob energie (EUCERS) v King's College Londýně, který zdůrazňoval nutnost různorodé činnosti.

Odchod od uhlí nemůže být realizovaný nezávisle v Polsku, Česku a Německu. Je potřebné hledat společná řešení budoucnosti ve všech oblastech – životního prostředí, sociálního a hospodářského prostředí. Právě spolupráce může zajistit společnou identitu regionu, čili přesvědčení, že transformace se nekončí na hranici mého státu. Energetická transformace je společná budoucnost v každém státě regionu – řekl dr Frank Umbach.

Současně předseda představenstva PGE Wojciech Dąbrowski věnoval pozornost tomu, že transformace je výzva spojená s energetickou bezpečností, ale i s ohromnými finančními potřebami.

Fond spravedlivé transformace má zajistit odpovídající transformaci regionů, pomoc v konverzi místních komunit. Pamatujme si, že je to pouze 17 miliard euro pro celou Evropskou unii, to je částka, která konverzi nezajistí pro všechny hornické regiony. To jsou opravdu příliš malé prostředky. Předpokládáme, že je to začátek dalších fondů a že europoslanci z Polska, Česka a Německa budou usilovat o další prostředky, adekvátní k potřebám a výzvám transformace – prohlásil Wojciech Dąbrowski, předseda představenstva PGE Polskiej Grupy Energetycznej


Nová vize regionu

Účastníci druhého panelu se především soustředili na obyvatele regionu – i na nutnosti plánování změn s příslušnou časovou perspektivou, při současném chápání aktuální situace a obav obyvatelů pomezí.

Budoucnost regionu do roku 2050 vytvoří lidé a jimi používané technologie, čili místní komunita. Nadřazeným cílem je blahobyt a perspektivy pro obyvatele regionu, čili to, že se rozšíří pracovní místa, zelené technologie, a lidé budou moci a budou chtít zde zůstat, pracovat a šťastně žít. Před několika desítkami byly v blízkém Wałbrzychu uzavřeny všechny doly, co způsobilo, že město utrpělo kolaps trvající celé dekády. Není možné připustit, aby se takový scénář zopakoval – pověděla europoslankyně Anna Zalewska, členka Komise ochrany životního prostředí, veřejného zdraví a potravin Evropského parlamentu.

V procesu transformace je nezbytná sociální citlivost, protože my tu stále žijeme z hornictví. Proto také uzavření dolu je pro Bogatyni vize velkého úderu a sociální a hospodářské katastrofy. Apelujeme o čas, abychom mohli tuto spravedlivou transformaci vykonat. Každý den propagujeme vizi úspěšných perspektiv do roku 2050, realizujeme ji, abychom zajistili dobrou budoucnost. Máme mnoho výzev, protože např. teplo a vodu pro Bogatyni dodává komplex v Turowie. Než zajistíme jiná řešení, potřebujeme čas a investice – to je pro nás spravedlivá transformace – dodal Wojciech Dobrołowicz, starosta města a obce Bogatynia

Zaprvé - lidé

Podobně jak prof. Jerzy Buzek, účastníci diskuze zdůrazňovali nutnost angažování do procesu místních změn komunity a samosprávy, s podporou ústředních a unijních orgánů, ale bez politických emocí.

Pro transformaci je nezbytná dobrá příprava, máme plán transformace vypracovaný společně s místní komunitou. V blízkosti Zgorzelce je vidět rozvíjející se fotovoltaické panely a větrné stroje vyrábějící energii. Nedostatek plánů a urychlení procesu může způsobit sociální porážku. Vidíme, co vzniklo na německé straně v blízkosti Goerlitz – velké, pěkné a atraktivní jezero. Tak je potřebné působit, je nutné využívat příklady zdařilé transformace prohlásil Artur Bieliński, zgorzelecký starosta.

Všichni na třech stranách hranice máme společný zájem – pokračování transformace. Musíme vzájemně využívat zkušenosti např. ze sousedního Německa – vodní nádrž na území bývalého dolu je fantastická. Okolo ní je slyšet hlasy turistů ve všech třech jazycích – polském, českém a německém. V regionu máme sítě přeshraničních propojení, které můžeme udržovat pomocí společných projektů. Realizovali jsme již spolu 500 projektů – různých činností požárníků, policistů, škol, stavbu cest a spolupráce spolku vesnických hospodyň. Musíme využívat tuto synergii – hovoří Piotr Roman, prezident města Bolesławiec, předseda Euroregionu Nisa (PL).