PGE: v Bogatyni o budoucnosti hornických regionů – třístranná debata ve spolupráci se samosprávami

07.07.2021

V pátek 9. července 2021 se v Bogatyni uskuteční debata „Společná budoucnost hornických regionů ležících na trojmezí PL-CZ-DE. Ekonomika, společnost, životní prostředí“, jejímž iniciátorem je Polská energetická skupina PGE. Účastníci debaty budou hovořit o společných výzvách, jaké čekají samosprávy a místní komunity v těchto regionech tváří v tvář transformaci energetiky.

Transformace energetiky a s ní spojené ukončení těžby v hnědouhelných dolech přináší nové otázky týkající se budoucnosti oblasti ležící na pomezí Polska, České republiky a Německa. Region, který je v obrovské míře svázaný s těžebním průmyslem, stojí před ohromnými společensko-ekonomickými výzvami. O to více, že v blízkém okolí Turowa působí 9 povrchových hnědouhelných lomů – 5 na území České republiky a 4 v Německu. O perspektivě pro samosprávy a místní obyvatele, ale také o potenciálu spolupráce regionů v těchto procesech budou hovořit účastníci debaty pořádané Polskou energetickou skupinou PGE: „Společná budoucnost hornických regionů ležících na trojmezí PL-CZ-DE. Ekonomika, společnost, životní prostředí“.

„Transformace energetiky výrazným způsobem ovlivní život desítek tisíc osob - pracovníků těžebního průmyslu a uhelné energetiky, jejich rodin a obyvatel regionu. Věříme, že se s podporou místních samospráv podaří vybudovat platformu pro spolupráci a vytvořit nadnárodní řešení v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Závisí na tom společná budoucnost regionu na trojmezí,“ říká Wojciech Dąbrowski, předseda představenstva Polské energetické skupiny PGE. 

Debata, kterou povede ředitel Jagellonského institutu Marcin Roszkowski, se uskuteční v Kulturním středisku ve městě Bogatynia. Zúčastní se jí členové samospráv a experti v oblasti energetiky z Polska, Čech a Německa. 

„Komunity, které žijí v oblasti trojmezí, jsou spolu zvlášť propojené společnými zkušenostmi, a měly by sehrát klíčovou roli v jeho transformaci. Jsme přesvědčeni, že úkolem samospráv jakožto přímých zástupců místního společenství je zodpovědné budování budoucnosti jak pro ně samotné, tak i pro prostředí, v němž žijí a pracují. Účast v blížící se diskusi je důležitým krokem směrem ke spravedlivé transformaci pro obyvatele i místní ekonomiky,“ říká Piotr Roman, primátor města Bolesławiec, předseda Sdružení polských obcí Euroregionu Nisa.

Debata bude rozdělena do dvou diskusních panelů – první bude věnován přeshraniční ekonomické a environmentální spolupráci, na druhém se pak budou projednávat otázky využití lidského kapitálu v regionu procházejícím transformací. Součástí obou těchto panelů bude prostor pro otázky a odpovědi. Debata bude přenášena na facebookovém kanálu skupiny PGE.

 

Dokumenty ke stažení: