5 procent krajowej energii płynie z Turowa

Kompleks Turów jest istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, mającym wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz stabilne dostawy energii. Kompleks Turów dostarcza ok. 7% krajowej produkcji energii elektrycznej, co pokrywa potrzeby około 3,2 miliona gospodarstw domowych.

Elektrownia Turów pracująca nieprzerwanie od 1962 roku jest jednym z największych wytwórców energii elektrycznej w Polsce. Od początku istnienia należy też do grupy najważniejszych zakładów na Dolnym Śląsku. Elektrownia opalana jest węglem brunatnym dostarczanym z pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Obecnie w elektrowni funkcjonuje sześć bloków energetycznych nr 1-6 z kotłami fluidalnymi, które przeszły kompleksową rekonstrukcję w latach 1998–2004 oraz nowy blok nr 7 z kotłem pyłowym na parametry nadkrytyczne o mocy 496 MW brutto. Bloki 1-6 w latach 2014 -2021 poddawane są kolejnym modernizacjom mającym na celu poprawę parametrów technologicznych i ekologicznych, w tym również dostosowanie do wymogów konkluzji BAT. Budowa bloku nr 7 była ostatnim projektem budowy węglowego bloku energetycznego w Grupie PGE. Po jego przekazaniu do eksploatacji w maju 2021 roku, Elektrownia Turów ponownie odzyskała zdolności wytwórcze jakie miała przed wyłączeniem z eksploatacji trzech najstarszych bloków 8-10.

Nowy blok nr 7 spełnia wymagania określone w Konkluzjach BAT dla jednostek nowych, co w praktyce oznacza osiąganie bardzo niskich poziomów emisji zanieczyszczeń i wysokiej sprawności wytwarzania. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych światowych technologii, jednostka osiąga sprawność produkcji energii elektrycznej powyżej 43 procent, co pozwala na osiąganie znacznie niższych poziomów emisji CO2 w porównaniu do bloków starszej generacji. Podłączenie bloku 7 do linii przesyłowej 400 kV, pozwoliło na jej ponowne uaktywnienia na odcinku elektrownia - rozdzielnia Mikułowa od czasu wyłączenia bloku nr 10. Wpłynęło to na istotną poprawę funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 

W obecnym kształcie Elektrownia Turów, osiąga moc brutto ponad 2000 MW, co pozwala na produkcję energii elektrycznej pokrywającej potrzeby około 3,2 mln gospodarstw domowych.