Kompleks Turów stawia na ciągły rozwój i prośrodowiskowe inwestycje

Kopalnia i Elektrownia Turów stale podejmują działania mające na celu zmniejszenie skutków oddziaływania na środowisko, dostosowując się do konkluzji BAT i inwestując w działania modernizacyjne oraz nowe technologie. Jakie konkretnie działania są podejmowane?

  • Program modernizacji bloków energetycznych 1-6 w Elektrowni Turów ukierunkowany na poprawę osiągów technicznych i ekologicznych realizowany jest sukcesywnie począwszy od 2014 roku. Inwestycje rozpoczęto po to, aby dostosować instalacje do norm emisyjnych UE, określonych w Konkluzjach BAT. Efektem prowadzonej modernizacji jest istotny spadek emisji - tlenków azotu z poziomu 200 do 175 mg/Nm3, dwutlenku siarki z 400 do 180 mg/Nm3 i pyłu z 50 do 10 mg/Nm3.
  • 14 maja 2021 roku nastąpiło oficjalne przekazanie do eksploatacji bloku energetycznego o mocy brutto 496 MW. Blok nr 7 należy do najnowocześniejszych jednostek wytwórczych opalanych węglem brunatnym i dostosowany jest do osiągania parametrów emisyjnych określonych w wymaganiach Unii Europejskiej. Emisja SO2 z bloku nr 7 w porównaniu z wyłączonymi z eksploatacji blokami nr 8, 9 i 10, jest prawie 20-krotnie niższa, a emisja pyłów około 10-krotnie. Ponadto blok nr 7 charakteryzuje się wskaźnikiem emisyjności CO2 o ok. 15 proc. niższym niż wskaźniki osiągane przez pracujące bloki 1-6.
  • Rekultywacja  terenów pogórniczych, w szczególności wzgórza przy Kopalni Turów, ze zróżnicowaną fauną i florą, wśród której są rzadkie i ginące gatunki. Na zrekultywowanym w 2008 roku zwałowisku kopalnia posadziła około 22 mln sztuk drzew. Teren zwałowiska przekazany został Lasom Państwowym. Aktualnie byłe zwałowisko zewnętrzne stanowi kompleks leśny, cenny dla gminy Bogatynia. Doskonale komponuje się z górzystym otoczeniem Worka Żytawskiego wchodzącego w skład m.in. Pogórza Izerskiego.

Od 14 lat trwa rekultywacja zwałowiska wewnętrznego kopalni. Zgodnie z przyjętymi planami, na tym terenie powstanie ogromne jezioro z lustrem wody o powierzchni około 2000 ha i głębokości ok. 140 m. Turoszowskie jezioro nie będzie pierwszym zbiornikiem utworzonym w miejscu po odkrywkowej eksploatacji górniczej. W Niemczech w okolicy pobliskiego Görlitz od kilku lat funkcjonuje jezioro Berzdorfer See, stworzone na terenie byłej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.

Rekultywacja terenów pogórniczych jest długotrwałym procesem, wymagającym odpowiedniego rozplanowania i przygotowania. Leśnicy i przyrodnicy uznają, że zrekultywowany przez kopalnię teren jest integralną częścią całego ekosystemu i nie różni się niczym od naturalnie występujących ekosystemów.