Największy pracodawca w regionie

Kompleks Kopalni i Elektrowni w Turowie to jeden z największych pracodawców w regionie oraz w całym województwie dolnośląskim. Kopalnia Węgla Brunatnego Turów zatrudnia prawie 2400 osób, natomiast Elektrownia Turów ponad 1200. Dodatkowo prawie 1100 osób zatrudnionych jest w spółkach zależnych.

W latach 2018 -2020 KWB Turów współpracowała z ok. 1450 przedsiębiorstwami, a łączna wartość obrotów z tytułu wykonywanych usług na rzecz kopalni w okresie 2018 - III kwartał 2020 przekroczyła 1 mld zł brutto. Z kolei w tym samym okresie Elektrownia Turów współpracowała z ok. 1400 firmami, a łączna wartość obrotów z tytułu wykonywanych na rzecz elektrowni usług w  w tym czasie przekroczyła 5 mld zł brutto.

Zatrudnienie bezpośrednio w Kopalni i Elektrowni, w spółkach zależnych oraz podmiotach współpracujących zapewnia stabilny byt około 60-80 tysiącom osób, wliczając w to rodziny pracowników. Likwidacja działalności Kompleksu Turów bez zapewnienia rozłożonego na lata programu transformacji oznaczałaby załamanie lokalnego rynku pracy oraz ogromny wzrost bezrobocia i upadłość setek firm.

Kopalnia i Elektrownia w Turowie są dużymi oraz stabilnymi płatnikami podatków i innych opłat publicznych, zasilających zarówno budżety Skarbu Państwa, jak też lokalnych samorządów, co pozwala na rozwój regionu i realizację wielu inwestycji oraz inicjatyw dla mieszkańców regionu.

Poniżej przedstawiono zestawienie płatności z tytułu podatków i opłat za rok 2019.

Elektrownia Turów

  • Podatki i opłaty na rzecz lokalnych gmin i powiatu w 2019 roku (Bogatynia, Zgorzelec, Sulików) wyniosły łącznie ponad 41 mln zł.
  • Opłaty na rzecz pozostałych urzędów i ministerstw w 2019 roku wyniosły łącznie blisko 7 mln zł.

Kopalnia Turów

  • Podatki i opłaty na rzecz lokalnych gmin i powiatu w 2019 roku (Zgorzelec, Bogatynia) wyniosły łącznie ponad 84 mln zł.
  • Opłaty na rzecz pozostałych urzędów i ministerstw w 2019 roku wyniosły łącznie ponad 21 mln zł.

Wsparcie na rzecz rozwoju edukacji w regionie

Kompleksy pełnią też istotną rolę w systemie edukacji i szkolnictwa zawodowego.

Elektrownia Turów:

  • Współpracuje z lokalnymi szkołami średnimi wspierając rozwój szkolnictwa zawodowego.
    Klasy patronackie PGE funkcjonują w dwóch szkołach ponadpodstawowych w powiecie zgorzeleckim - w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni, Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu. Patronat PGE obejmuje klasy, które kształcą w zawodach technik mechatronik i technik elektryk. Młodzi ludzie mają zorganizowaną praktyczną naukę zawodu oraz staże zawodowe. Wyróżniający się uczniowie otrzymują od spółki stypendia.
  • Poza współpracą ze szkołami, z którymi zawarte są porozumienia, elektrownia organizuje także praktyki i staże dla uczniów innych szkół lokalnych. Kierunki organizowanych praktyk są bardzo różnorodne, m.in.: biotechnologia, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, logistyka, ochrona środowiska, zarządzanie i inżynieria produkcji, bezpieczeństwo wewnętrzne, chemia.

Kopalnia Turów:

  • Średnio około 20 studentów rocznie z różnych uczelni odbywa latem praktyki zawodowe. Kierunki praktyk były bardzo różnorodne, m.in.: mechanika, elektronika, logistyka, ochrona środowiska.
  • Cyklicznie, co roku, kopalnia organizuje praktyki dla 4-5 grup studentów wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.