Kompleks Turów stawia na ciągły rozwój i prośrodowiskowe inwestycje

Kopalnia i Elektrownia Turów stale podejmują działania mające na celu zmniejszenie skutków oddziaływania na środowisko, dostosowując się do konkluzji BAT i inwestując w działania modernizacyjne oraz nowe technologie. Jakie konkretnie działania są podejmowane?

  • Program modernizacji trzech bloków energetycznych w elektrowni, realizowany od 2014 roku. Ta wielka inwestycja o wartości około 800 mln zł realizowana jest po to, aby dostosować instalacje do unijnych norm emisyjnych, określonych w Konkluzjach BAT. Efektem prowadzonej modernizacji jest istotny spadek emisji - tlenków azotu z poziomu 190 do 175 mg/Nm3, dwutlenku siarki z 400 do 180 mg/Nm3 i pyłu z 50 do 10mg/Nm3. Projekt znajduje się obecnie w końcowym etapie realizacji. Zostanie zakończony przed wejściem w życie Konkluzji BAT, a więc przed 21 sierpnia 2021 roku.
  • W elektrowni trwa budowa nowoczesnego i wysokosprawnego bloku energetycznego o mocy 496 MW, który zastąpi trzy wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji. Inwestycja o wartości około 4,2 mld zł jest w końcowej fazie realizacji. Nowy blok będzie spełniać surowe normy ochrony środowiska, będzie przystosowany do rygorów emisyjnych wynikających z konkluzji BAT, zakładających wdrożenie najlepszych i najbardziej proekologicznych dostępnych technologii.
  • Rekultywacja  terenów pogórniczych, w szczególności wzgórza przy Kopalni Turów, ze zróżnicowaną fauną i florą, wśród której są rzadkie i ginące gatunki. Na zrekultywowanym w 2008 roku zwałowisku kopalnia posadziła około 22 mln sztuk drzew. Teren zwałowiska przekazany został Lasom Państwowym. Aktualnie byłe zwałowisko zewnętrzne stanowi kompleks leśny, cenny dla gminy Bogatynia. Doskonale komponuje się z górzystym otoczeniem Worka Żytawskiego wchodzącego w skład m.in. Pogórza Izerskiego.

Od 14 lat trwa rekultywacja zwałowiska wewnętrznego kopalni. Zgodnie z przyjętymi planami, na tym terenie powstanie ogromne jezioro z lustrem wody o powierzchni około 2000 ha i głębokości ok. 140 m. Turoszowskie jezioro nie będzie pierwszym zbiornikiem utworzonym w miejscu po odkrywkowej eksploatacji górniczej. W Niemczech w okolicy pobliskiego Görlitz od kilku lat funkcjonuje jezioro Berzdorfer See, stworzone na terenie byłej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.

Rekultywacja terenów pogórniczych jest długotrwałym procesem, wymagającym odpowiedniego rozplanowania i przygotowania. Leśnicy i przyrodnicy uznają, że zrekultywowany przez kopalnię teren jest integralną częścią całego ekosystemu i nie różni się niczym od naturalnie występujących ekosystemów.