Partner lokalnej społeczności

PGE GiEK oprócz swej podstawowej działalności prowadzi również szereg działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierających lokalne inicjatywy i umożliwiających organizację w regionie imprez kulturalnych, edukacyjnych czy sportowych. Dlatego też kopalnia i elektrownia aktywnie reagują na potrzeby społeczności zgłaszane przez lokalne samorządy oraz organizacje pozarządowe.

Środki przekazane w ramach darowizn na rzecz podmiotów z powiatu zgorzeleckiego zostały przeznaczone m.in. na zakup sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowie, czy motopompy dla OSP w Biernej, zakup komputerów do pracowni komputerowej i czytelni w Liceum Ogólnokształcącym w Zgorzelcu, czy organizację wyjazdów dla dzieci i młodzieży.

Ponadto w ramach sponsoringu kopalnia i elektrownia wsparły m.in. organizację 13. Międzynarodowego Festiwalu Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewający Seniorzy”, zawodów sportowych i drużyn amatorskich z regionu zgorzeleckiego, m.in. Turniej Trzech Granic w Brydżu Sportowym, czy 12. Olimpiadę Sportową Przedszkolaków, a także organizację lokalnych uroczystości, festynów i koncertów.

Kompleks aktywnie włączył się w walkę z pandemią COVID -19. Elektrownia i kopalnia zakupiła dla domów pomocy społecznej, policji, czy straży pożarnej niezbędne środki ochrony indywidualnej.

We współpracy z PGE, Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz Ministerstwem Zdrowia zostały również przekazane darowizny dla zespołów opieki zdrowotnej działających w najbliższym otoczeniu Elektrowni i Kopalni Turów - Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu oraz 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu.

Elektrownia i Kopalnia Turów angażują się  też we wsparcie programów:

  • „Lasy Pełne Energii” – akcja realizowana corocznie we współpracy z Fundacją PGE, młodzieżą szkolną oraz nadleśnictwami z powiatu zgorzeleckiego – w sumie zasadzono już około 22 mln drzew
  • Program wolontariatu pracowniczego PGE Pomagamy - w lokalizacji Turów wolontariusze zrealizowali kilkanaście projektów, m.in. we współpracy ze Schroniskiem dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej, Pracownią Integracyjną Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, Sołectwem Jasna Góra czy Bogatyńskim Stowarzyszeniem „Amazonki”. Jednym z projektów był „LEDszkole” zrealizowany w Przedszkolu Publicznym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.
  • Energetyczny Tornister – akcja polegająca na ufundowaniu wyprawek szkolnych dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W sumie w ramach akcji przekazano 544 tornistrów, wyposażonych w przybory szkolne.

Spektakl „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni” - w przedszkolach i szkołach podstawowych powiatu zgorzeleckiego realizowane są spektakle, podczas których Pstryk i Bzik, czyli bohaterowie spektaklu, przekazują najmłodszym dzieciom zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz podstawowe informacje na temat energii.